2     W dniu 07 czerwca 2022 roku w Sali Wielofunkcyjnej Centrum Kultury i Sportu w Postominie odbył się Gminny Przegląd Wokalny w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego Postomino 2022. W przeglądzie udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych w Staniewicach, Postominie, Jarosławcu oraz z Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie. Konkurs został przeprowadzony na prośbę instruktorów muzyki z terenu szkół Gminy Postomino, ponieważ nie odbyła się Wojewódzki Etap Wokalny. Centrum Kultury i Sportu podjęło się wyzwania zorganizowania i docenia uczących się artystycznie dzieci.

 

     Młodzi artyści zaśpiewali wiele oryginalnych piosenek zachwycając Jury, w którego skład wchodził: Marek Leśniewski - Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz Halina Jóźwik – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Pieszczu.

Po niełatwej naradzie Jury przedstawiło następujące klasyfikacje:

W kategorii 7-9 lat:

Wśród solistów nagrodzono:

Wśród duetów nagrodzono:

Zaprezentowane zespoły zakwalifikowały się:

W kategorii 10-13 lat:

Wystąpili tylko soliści:

W kategoria 13-15 Lat:

Wśród solistów nagrodzono:

Jedyny w tej kategorii zespół wzruszył wszystkich, gdyż jena z solistek była uczennicą z Ukrainy:

Całość prowadziła Maria Lech-Szajner. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i liczymy, na kolejne występy na większej scenie podczas Gminnych Dożynek we wrześniu. Zapraszamy!!!

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1