logo czarni CMYK

DZIAŁALNOŚĆ
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
,,CZARNI" PIESZCZ W ROKU 2016 r.

 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Czarni" Pieszcz działa przy Zespole Szkół w Pieszczu od 17 listopada 1997 roku.

W skład Zarządu Klubu wchodzą:

Do Komisji Rewizyjnej Klubu należą:

Działalność Klubu w roku 2016 oparta była podobnie jak w poprzednich latach na pracy w pięciu sekcjach sportowych:

W 2016 roku Klub liczył 136 członków regularnie uczestniczących w zajęciach w tym 104 osób w wieku szkolnym oraz 32 osoby dorosłe lub uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych.

Najważniejsze sukcesy sportowe i organizacyjne poszczególnych sekcji sportowych UKS ,,Czarni" w roku 2016

 

SEKCJA TENISA STOŁOWEGO

Najważniejsze osiągnięcia sportowe:

Bez tytułu 1

 

Bez tytułu 2

 

SEKCJA JACHTÓW STEROWANYCH RADIEM:

Najważniejsze starty zawodników sekcji modelarskiej w eliminacjach i Mistrzostwach Polski w roku 2016:

Surma Kacper – III w kat. młodzik
Surma Sebastian – IV w kat. młodzik
Zjawiński Kacper – VI w kat. młodzik
Szczepański Dominik – VII w kat. młodzik
Szczepański Mateusz – VIII w kat. młodzik
Klawikowski Karol – VII w kat. senior

Surma Kacper – IV w kat. młodzik
Surma Sebastian – III w kat. młodzik
Klawikowski Karol – III w kat. senior

Surma Kacper – II w kat. młodzik
Surma Sebastian – III w kat. młodzik
Zjawiński Kacper – VI w kat. młodzik
Szczepański Dominik – VI w kat. młodzik

Surma Kacper – III w kat. młodzik
Surma Sebastian – IV w kat. młodzik
Zjawiński Kacper – VI w kat. młodzik
Szczepański Mateusz – VII w kat. młodzik
Klawikowski Karol – V w kat. senior

Surma Kacper – IV w kat. młodzik
Surma Sebastian – III w kat. młodzik
Zjawiński Kacper – VI w kat. młodzik
Szczepański Mateusz – VII w kat. młodzik

Surma Kacper – IV w kat. młodzik
Surma Sebastian – III w kat. młodzik
Zjawiński Kacper – VI w kat. młodzik
Szczepański Dominik – VII w kat. młodzik

Surma Kacper – III w kat. młodzik
Surma Sebastian – IV w kat. młodzik
Zjawiński Kacper – V w kat. młodzik
Klawikowski Karol – V w kat. senior

Surma Kacper – IV w kat. młodzik
Surma Sebastian – V w kat. młodzik

Surma Kacper – III w kat. młodzik
Surma Sebastian – IV w kat. młodzik
Zjawiński Kacper – VII w kat. młodzik
Szczepański Dominik – IX w kat. młodzik
Szczepański Mateusz – VIII w kat. młodzik
Klawikowski Karol – VIII w kat. senior

Do kadry narodowej młodzików na 2017r zostali zakwalifikowani Kacper Surma i Sebastian Surma.

 

Bez tytułu 3

 

Bez tytułu 4

 

SEKCJA LEKKIEJ ATLETYKI I GIER ZESPOŁOWYCH:

Do najbardziej uzdolnionych i utytułowanych zawodniczek sekcji należała Amanda Zielonka.
W roku 2016 Amanda zdobyła min. :

Drugą utalentowaną zawodniczką była Nikola Dziwisz, która w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych zajęła VI miejsce w rzucie piłeczką palantową.
W rywalizacji zespołowej podopieczni sekcji w 2016 roku uzyskali:

W tej grupie wiekowej do najważniejszych indywidualnych osiągnięć lekkoatletów można zaliczyć:

W konkurencjach drużynowych w lekkiej atletyce największym sukcesem było zdobycie

W grach zespołowych zawodnicy UKS zdobyli: II miejsce drużyny chłopców i III miejsce

Bez tytułu 5

Bez tytułu 6

 

Bez tytułu 7

 

Bez tytułu 8

 

Bez tytułu 9

 

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ

Najważniejsze starty w rozgrywkach i turniejach piłki siatkowej w 2016 roku:

     W 2016 roku sekcja piłki siatkowej była organizatorem jeszcze dwóch turniejów piłki siatkowej dla drużyn z terenu gminy Postomino.Pierwszy z nich odbył się w maju w cza sie XX Turnieju Miast  i Gmin i wzięły w nim udział trzy drużyny : Pieszcz, Pałówko i Jarosławiec. Turniej zakończył się zwycięstwem gospodarzy turnieju.Drugi turniej odbył się z okazji Święta Niepodległości z udziałem trzech zespołów : Laguna Ustka, Olszewski i Synowie ze Sławna i UKS ,,Czarni" Pieszcz. W tych zawodach
zwycięstwo przypadło drużynie ze Sławna, na drugim miejscu był zespół z Pieszcza a na trzecim Laguna Ustka.

Bez tytułu 10

 

received 1467102443405210

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

Uczniowie najbardziej aktywni: Bartosz Róg, Kacper Romanowski, Nikola Dziwisz, Piotr Antosik, Bartosz Romanowski, Ola Wojciechowska;

Udział w zawodach:

Sekcja organizowała także zajęcia i rozgrywki z okazji:

 

Prezes UKS ,,Czarni"
Artur Struś