logo czarni CMYK

"Klub działa dzięki dofinansowaniu i współpracy z Gminą Postomino"

 

Sprawozdanie
z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego
,,Czarni" Pieszcz w 2018 roku

 

Działalność Klubu w minionym roku oparta była podobnie jak w poprzednich latach na pracy w pięciu sekcjach sportowych:

     Dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Sportu i Turystyki na program ,,Klub 2018" rozpoczęliśmy szkolenie dzieci w sekcji tenisa ziemnego. Zajęcia odbywały się od czerwca do końca października i przeznaczone były dla dzieci ze szkół podstawowych w Pieszczu i Staniewicach.

      Uczniowski Klub Sportowy ,,Czarni" Pieszcz jest aktywnym uczestnikiem i kreatorem życia sportowego w Szkole Podstawowej w Pieszczu oraz w środowisku lokalnym. Klub podejmuje współpracę organizacyjną i sportową z innymi klubami, szkołami, samorządami sołeckimi, Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pieszczu. Owocem tej współpracy są wspólnie podejmowane przedsięwzięcia i imprezy o charakterze sportowym i rekreacyjnym, czego przykładem może być organizacja Dnia Małego Olimpijczyka, festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka i innych imprez wpisanych w działalność szkoły. Dzięki współpracy z Urzędem Gminy i Centrum Kultury i Sportu w Postominie udało się uzyskać dodatkowe środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na:

      W 2018 roku w Klub liczył 140 członków regularnie uczestniczących w zajęciach w tym 108 osób w wieku szkolnym oraz 32 osoby dorosłe lub uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Sprawozdanie z działalności sekcji lekkiej atletyki i gier zespołowych
UKS ,,Czarni" w 2018 roku.

    Sekcja lekkiej atletyki i gier zespołowych Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Czarni" Pieszcz prowadzi swoją działalność w oparciu o bazę sportową i uczniów Szkoły Podstawowej w Pieszczu. Cykl szkoleniowy w 2018 roku obejmował dwa okresy: pierwszy okres to czas od stycznia do końca czerwca, drugi okres rozpoczął się we wrześniu a skończył w grudniu. Zajęcia szkoleniowe prowadził nauczyciel wychowania fizycznego Artur Struś.

     Zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pieszczu i boisku typu ,,Orlik 2012" dwa razy w tygodniu: piątki dla 25 gimnazjalistów i uczniów z klasy VII i w poniedziałki dla 17 uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Od nowego roku szkolnego zajęcia dla grupy starszej (22 uczniów) prowadzone były w piątki a grupa młodsza (18 uczniów) swoje zajęcia odbywała w czwartki. W obu trenujących grupach przeważali zawodnicy o średniej i przeciętnej sprawności fizycznej. Te osoby uczestniczą w zajęciach w formie rekreacyjnej a ich wyniki sportowe nie należą do zadawalających. Dla tej grupy osób zajęcia mają charakter prozdrowotny i opiekuńczo-wychowawczy. Zadawalający jest fakt, że te dzieci widzą w aktywności fizycznej ciekawą i zdrową formę zabawy, połączonej ze zdobywaniem nowych umiejętności i doświadczeń. W roku 2018 kontynuowana była praca z grupą dzieci uzdolnionych sportowo. Były to głównie dziewczęta z klas gimnazjalnych, które dzięki zajęciom mogły rozwijać swoją pasję do sportu szczególnie w konkurencjach lekkoatletycznych.

Najważniejsze osiągniecia sportowe zawodników sekcji lekkiej atletyki i gier zespołowych Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Czarni" Pieszcz w 2018 roku.

Lekka atletyka:
Grupa starsza:

1

W XVIII Ogólnopolskim Biegu Mikołajkowym – Bieg na Powitanie Zimy najlepsze wyniki uzyskali:

2

W Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej Atletyce najlepsze wyniki uzyskali:

3

Indywidualne Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce w Goleniowie:

6

 

Grupa młodsza:

W Gminnej Edycji Czwartków Lekkoatletycznych najlepsze wyniki uzyskali:

5

Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi

Gry zespołowe:
Grupa starsza:

7

Grupa młodsza:

Trener: Artur Struś

 

Sprawozdanie z działalności sekcji piłki siatkowej
UKS ,,Czarni" w 2018 roku.

 

    Zajęcia sekcji piłki siatkowej odbywały się w każdy wtorek od godziny 19.00 do godziny 22.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pieszczu. W zajęciach uczestniczyła głównie młodzież z klas gimnazjalnych oraz absolwenci tej szkoły mieszkający w Pieszczu, Pałowie, Nosalinie i Pałówku - razem 20 osób Zajęcia prowadził instruktor i nauczyciel wychowania fizycznego Artur Struś. W czasie szkolenia zawodnicy doskonalili swoje umiejętności techniczne i taktyczne, zdobywają niezbędne doświadczenie w grze oraz kształtowali swoją ogólną sprawność fizyczną.

10
    Podjęta przez klub praca szkoleniowa ma też swoje wymierne korzyści w postaci popularyzacji tej dyscypliny sportu w gminie Postomino. Na salę sportową w Pieszczu chętnie przychodzą zawodnicy z różnych sołectw naszej gminy, którzy chcą podszkolić się przed organizowanym przez CKiS turniejem sołeckim.
   Drużyna siatkarska już dziewiąty sezon uczestniczyła w rozgrywkach Sławieńskiej Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej. Po sześciu rozegranych turniejach w końcowej klasyfikacji nasz zespół zajął III miejsce.

   8

     W sezonie 2018/2019 nasz zespół po dwóch rozegranych kolejkach zajmuje w Sławieńskiej Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej I miejsce.
Pozostałe najważniejsze starty w turniejach piłki siatkowej w 2018 roku:

9

     W 2018 roku sekcja piłki siatkowej była organizatorem jeszcze dwóch turniejów piłki siatkowej dla drużyn z terenu gminy Postomino. Pierwszy turniej odbył się w styczniu 2018r. z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z udziałem trzech zespołów : Pieszcza, Pałówka i drużyny z Jarosławca, Drugi z nich odbył się w maju 2018r. i wzięły w nim udział trzy drużyny : Pieszcza, Pałówka i Nosalina

Trener: Artur Struś

 

Sprawozdanie z działalności sekcji tenisa stołowego
UKS ,,CZARNI" Pieszcz w 2018 roku.

 

     Sekcja tenisa stołowego UKS ,,Czarni" Pieszcz w 2018 roku do końca maja prowadziła zajęcia treningowe w dwóch grupach treningowych w Postominie i w Pieszczu. Od początku czerwca do końca września w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w obu szkołach prowadzenie zajęć było organizacyjnie dla trenerów bardzo uciążliwe. Miało to negatywny wpływ na przygotowania do nowego sezonu rozgrywkowego 2018/2019 r.

11
     W tej tak trudnej sytuacji, w której znaleźli się zawodnicy i trenerzy pomocną dłoń ofiarował nam sołtys Pieszcza pan Zenon Morka, który udostępnił nam dostęp do wiejskiej świetlicy. Dzięki czemu w nieco trudniejszych warunkach można było przygotowywać się do nowego sezonu.

     W sekcji tenisa stołowego trenuje aktualnie mniej lub bardziej regularnie 25 osób.W tej liczbie 15 osób posiada wykupione licencje zawodnicze PZTS-u uprawniające do uczestnictwa w rywalizacji na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
Od października zajęcia treningowe prowadzone są wspólnie w Szkole Podstawowej w Pieszczu, w której warunki są bardzo sprzyjające dla tej dyscypliny sportu. Takie tez było życzenie zawodników do tej pory trenujących w Postominie. Reaktywacja zajęć w Postominie w przyszłości jest zawsze możliwa i wraz z nowym naborem dzieci zostanie ponownie wznowiona. Miernikiem efektywności pracy treningowej zawodników i trenerów są zawsze wyniki podopiecznych a tych w 2018 roku we wszystkich kategoriach bardzo dużo.

Najważniejsze lokaty tenisistów stołowych uzyskane w 2018 roku:
1. III WTK /Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny/ kadetek:

12

2. III WTK młodziczek:

3. Mistrzostwa Województwa kadetek w Sianowie

13

4. Mistrzostwa Województwa młodziczek w Koszalinie

5. Mistrzostwa Województwa skrzatów w Sianowie

14

6. II WTK juniorek

7. I WTK kadetów w Sianowie

8. II WTK kadetów/ek w Sianowie

9. I WTK skrzatów/ek w Sianowie

15

10. II WTK żaków/czek w Trzebiatowie

      Do tych wyników należy również dodać uczestnictwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych naszej trzykrotnej medalistki województwa wśród kadetek Samanty Mucy. Zawody te odbyły się w Luboniu k. Poznania. Ponadto nasi zawodnicy uczestniczą w licznych zawodach międzyszkolnych Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W rywalizacji Igrzysk Dzieci (rocznik 2006 i młodsi) Mistrzostwo Powiatu zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej w Pieszczu, w której składzie grały Marysia Pieniążek i Hania Gastół. Obie zawodniczki (rocznik 2010) będą reprezentować powiat sławieński w zawodach regionalnych w lutym 2019r.

 

    W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Mistrzostwo Powiatu oraz tytuł Mistrzyń Regionu koszalińskiego wywalczyły zawodniczki UKS ,,Czarni" reprezentujące Szkołę Podstawową w Pieszczu. W finale wojewódzkim nasze tenisistki zdobyły wysokie V miejsce.

     W rozgrywkach III ligi województwa zachodniopomorskiego nie udało się naszym seniorom utrzymać miejsca w tej klasie rozgrywek i od sezonu 2018/2019 zespół złożony z młodzieży (kadeci Samanta Muca i Wiktor Kwiatkowski) wzmocniony seniorami uczestniczy w rywalizacji IV ligi. W IV lidze podobnie jak w pozostałych klasach mecze rozgrywane są między 10 zespołami. Kosztem licznych startów naszych zawodników jak również kłopotów halowych nie udało się nam zorganizować Otwartego Turnieju Grand Prix. Skorzystali na tym najmłodsi nasi pingpongiści, którzy rozgrywali metodą turniejową mecze między sobą. Podobnie rywalizowali nasi starsi zawodnicy rozgrywając turniej Grand Prix we własnym gronie. Ogólnie w tych wewnętrznych rozgrywkach uczestniczyło 8 najmłodszych zawodników i 14 seniorów.

    Podsumowując rok 2018 to był to z pewnością bardzo udany i obfitujący w wiele znaczących osiągnięć - szczególnie naszych najmłodszych zawodników, których postępy w umiejętnościach i nabywani zawodniczego doświadczenia napawają optymizmem na następne lata.

Trener:
Andrzej Ugorski

 

Sprawozdanie z działalności sekcji piłki nożnej
UKS ,,CZARNI" Pieszcz w roku 2018

 

     Zajęcia sekcji piłki nożnej w roku 2018 odbywały się we wtorki w godzinach 13.30 – 15.00 i w piątki 11.50- 13.30. Uczestniczyło w nich 34 dzieci podzielonych na dwie grupy. Obie grupy składały się z dziewcząt i chłopców z klas I – II i III – IV. Większość zajęć odbywała się na szkolnym boisku Orlik a w okresie zimowym treningi organizowane były w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pieszczu.
Głównym założeniem prowadzonych zajęć było opanowanie podstawowych umiejętności z piłki nożnej z zakresu techniki i taktyki oraz wdrożenie dzieci do rywalizacji sportowej w duchu "fair-play".
    Uczniowie uczestnicząc w tych zajęciach mogli w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej a także wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji sportowej.
   W czasie zajęć uczniowie udoskonalali swoje umiejętności motoryczne, opanowali podstawowe elementy techniki prawidłowej gry w piłkę nożną. Ponadto zaczęli zwracać szczególną uwagę na higienę i zdrowie swojego organizmu oraz zrozumieli potrzebę aktywności ruchowej i zastosowali ją w spędzaniu czasu wolnego. Zapoznali się z uproszczonymi przepisami gry w piłkę nożną, stosowali zasady współzawodnictwa sportowego oraz gry fair-play. Uczestnicy zajęć mieli okazję wziąć udział w zawodach gminnych oraz turniejach między klasami Szkoły Podstawowej w Pieszczu.

Łukasz Juszczyk

 

Sprawozdanie z działalności sekcji modeli sterowanych
radiem UKS ,,Czarni" Pieszcz w 2018r.

Do sekcji należy 9 modelarzy, którzy samodzielnie budują modele pod okiem instruktora Grzegorza Kukowskiego, są nimi:

• Szczepański Mateusz
• Surma Kacper
• Szczepański Dominik
• Zjawiński Kacper
• Surma Sebastian
• Klawikowski Karol
• Kukowski Jakub
• Zjawiński Łukasz
• Szczepański Krystian

Przed każdymi regatami modelarze brali udział w treningach w celu poprawienia umiejętności sterowania modelami jak i utrwalenia przepisów żeglarskich obowiązujących ,,na wodzie" niezbędnych do poruszania się po wytyczonej trasie.

- Eliminacje do Mistrzostw Polski w Szczecinie:

Eliminacje do Mistrzostw Polski : Kiekrz:

Eliminacje do Mistrzostw Polski : Włocławek

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Parchowie:

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Łącku:

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Pucku:

16

Mistrzostwa Polski w klasie F5 – M w Kiekrzu:

Mistrzostwa Polski w klasie F5 – E w Łącku:

Mistrzostwa Polski w klasie F5 – 10 w Wieżycy:

Grzegorz Kukowski