facebook-ckis
 • Koncerty...
 • Sport
 • Zabawa
 • Kultura

logo czarni CMYK

"Klub działa dzięki dofinansowaniu i współpracy z Gminą Postomino"

 

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego

,,Czarni” Pieszcz w 2017 roku.

 

       Uczniowski Klub Sportowy ,,Czarni” Pieszcz to klub z dwudziestoletnią historią. Zgodnie ze Statutem Klubu podstawowym celem naszej działalności jest:

 • prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w poszczególnych sekcjach sportowych oraz uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym różnego szczebla,
 • planowanie i organizowanie życia sportowego dla dzieci i młodzieży, angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • reprezentowanie gminy Postomino na zawodach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

                 

Działalność Klubu w roku 2017 oparta była podobnie jak w poprzednich latach na pracy w pięciu sekcjach sportowych:

 • sekcji tenisa stołowego,
 • sekcji lekkiej atletyki i gier zespołowych,
 • sekcji piłki siatkowej,
 • sekcji piłki nożnej,
 • sekcji jachtów sterowanych radiem.

             Klub uzyskując w 2017 roku finansowemu wsparciu z Urzędu Gminy może prowadzić systematyczne szkolenie zawodników i uczestniczyć w rywalizacji sportowej na różnych szczeblach rozgrywek.

             Dzięki współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Postominie udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na:

 • prowadzenie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach z terenu gminy Postomino,
 • z programu Klub 2017 dodatkowe środki na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 • dofinansowanie organizowanych przez CKiS w Postominie masowych imprez biegowych.

     UKS w naszym środowisku spełnia także ważną funkcję integracyjną, ponieważ jego członkami i zawodnikami są dzieci i młodzież z różnych miejscowości i szkół z terenu gminy Postomino.

     W minionym 2017 roku Klub liczył 137członków regularnie uczestniczących w zajęciach w tym 105 osób w wieku szkolnym oraz 32 osoby dorosłe lub uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych.

    Działalność sekcji lekkiej atletyki i gier zespołowych Sekcja lekkiej atletyki Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Czarni” Pieszcz prowadzi swoją działalność w oparciu o bazę sportową i uczniów Zespołu Szkół w Pieszczu. Cykl szkoleniowy w 2017 roku obejmował dwa okresy: pierwszy okres to czas od stycznia do końca czerwca, drugi okres rozpoczął się we wrześniu a skończył w grudniu. Zajęcia szkoleniowe prowadził nauczyciel wychowania fizycznego Artur Struś.

      Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół w Pieszczu i boisku typu ,,Orlik 2012” dwa razy w tygodniu: wtorki dla gimnazjalistów i w czwartki dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.

      W obu trenujących grupach przeważają zawodnicy o średniej i przeciętnej sprawności fizycznej. Te osoby uczestniczą w zajęciach w formie rekreacyjnej a ich wyniki sportowe nie należą do zadawalających. Dla tej grupy osób zajęcia mają charakter prozdrowotny i opiekuńczo-wychowawczy. Zadawalający jest fakt, że te dzieci widzą w aktywności fizycznej ciekawą i zdrową formę zabawy, połączonej ze zdobywaniem nowych umiejętności i doświadczeń.W roku 2017 udało się stworzyć w sekcji bardzo mocną grupę biegaczy głównie dziewcząt z klas gimnazjalnych, dla których ta forma treningu szybko zaowocowała świetnymi wynikami na zawodach szkolnych.

        

Najważniejsze osiągniecia sportowe zawodników sekcji lekkiej atletyki i gier zespołowych Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Czarni” Pieszcz w 2017 roku:

              

Grupa starsza 14 – 16 lat

              

VIII Mityng Lekkoatletyczny w Postominie - Mityng młodzieżowy:

 • II miejsce w biegu na 100m. dziewcząt: Dagmara Kaczyńska;
 • I miejsce w biegu na 600m. dziewcząt: Amanda Zielonka;
 • W biegu na 1000 m. chłopców III miejsce Adrian Erwardt i IV miejsce Szymon Pakos;
 • II miejsce w pchnięciu kulą dziewcząt: Julia Siwiuk;

 Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce – Gimnazjada (2016/2017):

 • I miejsce w biegu na 100m. dziewcząt: Dagmara Kaczyńska;
 • III miejsce w biegu na 300m. dziewcząt: Aleksandra Surma;
 • II miejsce w biegu na 600m. dziewcząt: Amanda Zielonka;
 • W biegu na 1000m. dziewcząt I miejsce Alicja Łomża i II miejsce Nikoli Czarnuch;
 • I miejsce w rzucie oszczepem dziewcząt: Julia Siwiuk;
 • I miejsce w pchnięciu kulą dziewcząt: Julia Siwiuk;
 • I miejsce w skoku w dal dziewcząt: Dagmara Kaczyńska;
 • III miejsce w skoku wzwyż dziewcząt: Magdalena Mazurek;
 • I miejsce w biegu sztafetowym 4 x 100m. dziewcząt i II miejsce w sztafecie chłopców;
 • I miejsce w biegu na 2000m. chłopców Cezary Wojciechowski i II miejsce Szymon Pakos;

Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce – Finał Wojewódzki w Białogardzie (2016/2017):

 • VIII miejsce pchnięcie kulą (3kg) dziewcząt: Julia Siwiuk
 • VIII rzut oszczepem dziewcząt: Julia Siwiuk
 • VI miejsce w skoku w dal dziewcząt: Dagmara Kaczyńska
 • XIV miejsce w biegu na 100m. dziewcząt: Dagmara Kaczyńska
 • XI miejsce w biegu na 1000m. dziewcząt: Alicja Łomża
 • XIII miejsce w biegu na 2000m. chłopców: Cezary Wojciechowski
 • XV miejsce w biegu sztafetowym 4 x 100m. dziewcząt: Amanda Zielonka, Nikola Czarnuch, Aleksandra Surma, Dagmara Kaczyńska

     Mistrzostwa Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych (2017/2018):

 • I miejsce dziewcząt w zawodach powiatowych w Sławnie;
 • XV miejsce dziewcząt w Finale Wojewódzkim w Tychowie;

1

     Mistrzostwa Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych (2017/2018):

 • I miejsce dziewcząt w zawodach powiatowych w Sławnie
 • III miejsce chłopców w zawodach powiatowych w Sławnie

2

     XVII Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy 2017– biegi młodzieżowe:

 • III miejsce w biegu na 1000m. dziewcząt: Amanda Zielonka
 • IV miejsce w biegu na 1200m. dziewcząt: Patrycja Pawłowska
 • VI miejsce w biegu na 1200m. dziewcząt: Dagmara Kaczyńska
 • III miejsce w biegu na 1200m. chłopców: Mateusz Wojciechowski
 • V miejsce w biegu na 1200m. chłopców Adrian Erwardt

     Gry zespołowe:

 • II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce (2017/2018)

Grupa młodsza 10 – 13 lat

            

Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi (2016/2017):

 • XXVIII miejsce w biegu na 1000m. chłopców Bartosza Pakosa;
 • IX miejsce w rzucie piłeczką palantową dziewcząt Nikoli Dziwisz;

Mistrzostwa Igrzysk Dzieci w Drużynowych Biegach Przełajowych (2017/2018):

 • V miejsce drużyny dziewcząt;
 • VI miejsce drużyny chłopców;

XVII Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy 2017– biegi młodzieżowe:

 • XV miejsce w biegu na dystansie 600 metrów chłopców: Alan Janik;
 • X miejsce w biegu na dystansie 800 metrów chłopców: Bartosz Pakos;
 • XV miejsce w biegu na dystansie 800 metrów dziewcząt: Kinga Zielonka;

                                                                                                                  Trener:

Artur Struś

 

Sprawozdanie z działalności sekcji piłki siatkowej UKS ,,Czarni” w 2017 roku.

      Zajęcia sekcji piłki siatkowej odbywały się w każdy wtorek od godziny 19.00 do godziny 22.00 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pieszczu. W zajęciach uczestniczyła głównie młodzież z klas gimnazjalnych oraz absolwenci tej szkoły mieszkający w Pieszczu, Pałowie, Nosalinie i Pałówku - razem 22 osoby. Zajęcia prowadził instruktor i nauczyciel wychowania fizycznego Artur Struś.

     W czasie szkolenia zawodnicy doskonalili swoje umiejętności techniczne i taktyczne, zdobywają niezbędne doświadczenie w grze oraz kształtowali swoją ogólną sprawność fizyczną.

     Podjęta przez klub praca szkoleniowa ma też swoje wymierne korzyści w postaci popularyzacji tej dyscypliny sportu w gminie Postomino. Na salę sportową w Pieszczu chętnie przychodzą zawodnicy z różnych sołectw naszej gminy, którzy chcą podszkolić się przed organizowanym przez CKiS turniejem sołeckim.

      Drużyna siatkarska już ósmy sezon uczestniczyła w rozgrywkach Sławieńskiej Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej. Po sześciu rozegranych turniejach w

końcowej klasyfikacji nasz zespół podobnie jak w roku 2016 zajął III miejsce.

Pozostałe najważniejsze starty w turniejach piłki siatkowej w 2017 roku:

 • IV miejsce w V Turnieju Piłki Siatkowej poświęconego pamięci Bartka Ziębakowskiego,
 • II miejsce w III Turniej Piłki Siatkowej poświęconego pamięci Stanisława Miszczaka,
  3
 • II miejsce w II Otwartym Turnieju Piłki Siatkowej poświęconego pamięci Pawła Wojciechowskiego, byłego zawodnika UKS ,,Czarni” i Laguny Ustka.

     W 2017 roku sekcja piłki siatkowej była organizatorem jeszcze dwóch turniejów piłki siatkowej dla drużyn z terenu gminy Postomino. Pierwszy turniej odbył się w styczniu 2017r. z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z udziałem trzech zespołów: Pieszcza I, Pieszcza II i drużyny z Jarosławca,

     Drugi z nich odbył się w maju 2017r. w czasie odbywającego się XXI Turnieju Miast i Gmin i wzięły w nim udział trzy drużyny : Pieszcz I, Pieszcz II i Jarosławiec.

  

                                                                                                                  Trener:

                                                                                                               Artur Struś

                                        

Sprawozdanie z działalności sekcji tenisa stołowego UKS ,,Czarni” w 2017 roku.

               

     Sekcja tenisa stołowego UKS Czarni prowadzi zajęcia treningowe w szkołach podstawowych w Pieszczu i w Postominie. W Postominie treningi odbywały się dwa razy w tygodniu i prowadzi je trener Andrzej Ugorski.

    W Szkole Podstawowej w Pieszczu dla najmłodszych zawodników sekcji zajęcia dwa razy w tygodniu prowadzi Adam Wyroślak a we wtorki, czwartki i piątki dodatkowym szkoleniem zawodników ligowych i młodzieżowych zajmuje się Andrzej Ugorski. Daje to możliwość zawodnikom uczestniczenia w zajęciach pięć razy w tygodniu.

    Miniony rok dla zawodników naszego klubu obfitował w wiele startów zarówno ligowych jak i indywidualnych na terenie naszego województwa i zawodach ogólnopolskich.

4

    Nie powiodło się sezonie 2016/2017 naszemu pierwszemu zespołowi startującemu w rozgrywkach II ligi. Zespół spadł do niższej klasy rozgrywkowej z powodu znacznego osłabienia składu drużyny. Jakub Leśniewski rozpoczął naukę na Uniwersytecie Zielonogórskim, Karol Kozera kontynuuje naukę na uczelni w Bydgoszczy a Michał Piasecki rozpoczął służbę wojskową w Gdyni.

Aktualnie najstarsi tenisiści naszego klubu uczestniczą w rozgrywkach III ligi wojewódzkiej.

W roku 2017 nasi młodzi zawodnicy odnieśli wiele sukcesów w rozgrywkach indywidualnych.

Należy tutaj wymienić:

 •    Brązowy medal Mistrzostw Województwa Seniorów Arkadiusza Ciesielskiego w parze z Łukaszem Owczarkiem z TOP Wierzbięcin.
 •    Złoty medal Mistrzostw Województwa Wiktora Kwiatkowskiego w kategorii młodzików w parze z Michałem Wandachowiczem z Chrobrego Międzyzdroje.
 •    Srebrny medal Mistrzostw Województwa Wiktora Kwiatkowskiego w turnieju indywidualnym
 •    Srebrny medal Mistrzostw Województwa dziewcząt w drużynie w kategorii młodziczek Samanty Muca i Weroniki Bobek.
 •    Srebrny medal w turnieju indywidualnym Mistrzostw Województwa Samanty Muca w kategorii młodziczek.
 •    Brązowy medal Mistrzostw Województwa w kategorii żaczek Weroniki Bobek.

    Poza wymienionymi wynikami nasze zawodniczki i zawodnicy wielokrotnie zajmowali czołowe miejsca w Wojewódzkich Turniejach Klasyfikacyjnych, co skutkowało występami na arenie ogólnopolskiej. Trzykrotnie udało się to Weronice Bobek a dwukrotnie Samancie Muca.    

5   

    W końcówce roku swoje pierwsze zawody na arenie wojewódzkiej zaliczyli nasi najmłodsi wychowankowie z rocznika 2010 (kategoria skrzatów). W tych zawodach:

 • II-gie miejsce zajęła Marysia Pieniążek, III-cie Hania Gastół a VI-te Natalia Chabros.
 •   wrywalizacji chłopców II miejsce zdobył Maciej Pieniążek.     

         Klub w roku 2017 był organizatorem cyklu turniejów Grand Prix wspólnie z Centrum Kultury i Sportu w Postominie i gospodarzem rozgrywek międzyszkolnych o mistrzostwo powiatu sławieńskiego w rozgrywkach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

                                                                                                  

Kierownik sekcji:

                                                                                                     Andrzej Ugorski

           

Sprawozdanie z działalności sekcji jachtów sterowanych radiem UKS ,,Czarni” w roku 2017

Do sekcji należy 9 modelarzy, którzy samodzielnie budują modele pod okiem instruktora Grzegorza Kukowskiego są nimi:

 1. Szczepański Mateusz
 2. Surma Kacper
 3. Szczepański Dominik
 4. Zjawiński Kacper
 5. Surma Sebastian
 6. Klawikowski Karol
 7. Kukowski Jakub
 8. Zjawiński Łukasz
 9. Szczepański Krystian

         Przed każdymi regatami modelarze brali udział w treningach w celu poprawienia umiejętności sterowania modelami jak i utrwalenia przepisów żeglarskich obowiązujących na” wodzie” niezbędnych do poruszania się na wytyczonej trasie.

Zawodnik/Regaty   

  Zjawiński Kacper

  m-ce/kat.

Surma Kacper m-ce/kat.

   Szczepański Krystian

m-ce/kat.

Kukowski Jakub m-ce/kat.

Surma

Sebastian

m-ce/kat.

   Szczepański Mateusz

   m-ce/kat.

       Eliminacje do Mistrzostw Polski - Łącko 6 Młodzik 3 Młodzik   8 Młodzik 4 Młodzik    7 Młodzik
         Eliminacje do Mistrzostw Polski - Szczecin   4 Młodzik    2 Junior   3 Młodzik  
       Eliminacje do Mistrzostw Polski - Puck 5 Młodzik 2 Młodzik    2 Junior 6 Młodzik 3 Młodzik

4 Młodzik

         Eliminacje do Mistrzostw Polski - Parchowo 6 Młodzik 3 Młodzik    1 Junior 5MŁodzik 4 Młodzik 7 Młodzik
         Eliminacje do Mistrzostw Polski - Kiekrz 6 Młodzik 4 Młodzik     3 Młodzik 7 Młodzik
         Eliminacje do Mistrzostw Polski - Włocławek 6 Młodzik 4 Młodzik    2 Junior 7 Młodzik 3 Młodzik

8 Młodzik

         Eliminacje do Mistrzostw Polski - Skorzęcin 5 Młodzik 3 Młodzik     4 Młodzik  
Mistrzostwa Polski      w kl. F5-M - Wągrowiec   4 Junior     5 junior   
Mistrzostwa Polski w kl. F5-E - Szczecin 7 Młodzik 3 Młodzik 1 Junior   4 Młodzik 8 Młodzik
Mistrzostwa Polski w kl. F5-10 - Wieżyca   4 Junior     3Junior   

         Na wyróżnienie z młodych modelarzy zasługują: Klawikowki Karol, Surma Sebastian, Surma Kacper, Zjawiński Kacper oraz Szczepański Mateusz i Szczepański Krystian. Do kadry narodowej na rok 2018 zakwalifikowali się Surma Kacper, Surma Sebastian i Szczepański Krystian. Jeżeli w roku 2018 wymienieni zawodnicy utrzymają swoją pozycję w kraju to mają realne szanse na reprezentowanie Polski w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w 2019 roku.

                                                                                                      Instruktor:

                                                                                                 Grzegorz Kukowski

                    

Sprawozdanie z działalności sekcji piłki nożnej UKS Pieszcz w 2017 roku.

        Zajęcia sekcji piłki nożnej w roku 2017 roku odbywały się dwa razy w tygodniu po 90 minut (wtorki w godzinach 1330 - 1500 i piątki 1200- 1330). Przy ładnej pogodzie zajęcia były prowadzone na boisku ,,Orlik” a przy niesprzyjających warunkach trenowano na sali gimnastycznej.

       Dzieci uczestniczące w szkoleniu podzielone były na grupy według kategorii wiekowych 7-8 lat i 9-10 lat. Ogółem szkoleniem objętych było 37 dzieci z klas I – IV szkoły podstawowej.

      Uczniowie najbardziej aktywni w zajęciach to: Pieniążek Maciej, Pieniążek Maria, Gastół Hanna, Chabros Natalia, Janik Alan, Nożyński Michał, Tuwalska Dominika i Pituła Marcel.

       W okresie ferii zimowych w lutym 2017 r. nasza sekcja była organizatorem halowego turnieju piłki nożnej trójek piłkarskich dla dziewcząt i chłopców z rocznika 2007/2008 i 2009/2010.

      W marcu współorganizowaliśmy rozgrywki sportowe w ramach „Dnia Wiosny. W kwietniu 2017 nasze drużyny brały udział gminnym turnieju piłki nożnej dla szkół podstawowych z gminy Postomino. Zawody przeprowadzono w dwóch kategoriach: dla dziewcząt i chłopców. W czerwcu zorganizowano festyn rodzinny, w którym uczestniczyła sekcja piłkarska i rodzice uczniów. Spotkanie to pozwoliło na zacieśnienie więzi między rodzicami a ich dziećmi. Więcej informacji na temat naszych imprez można zasięgnąć na stronie internetowej www.sppieszcz.pl.

               Planowane efekty realizowanych przez Klub zadań zostały w 2017 roku osiągnięte.

                                                                       Łukasz Juszczyk