facebook-ckis
  • Koncerty...
  • Sport
  • Zabawa
  • Kultura

warsztaty ceramonczne Postomino1

      Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych oraz seniorów na Warsztaty Ceramiczno – Garncarskie, które będą realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zadanie publiczne o nazwie „Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień poprze organizacje alternatywnych form spędzenia czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzież" realizowane będzie przez Centrum Kultury i Sporu w Postominie na obiektach gminnych.